0212 286 41 41

Kullanım Koşulları

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

1. Uyarı

Bu web sitesinin tüm hakları Tempo Çağrı Merkezi ve İş Süreçleri Dış Kaynak Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye (TEMPO) ait olup, siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmiş sayılırsınız.  Tempo bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. Genel Kullanım Koşulları:

i. Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

İİ. Kullanım Koşulları ile gizlilik hükümlerinde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu site ve hizmetleri kullanmayınız.

iii. Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu web sitesi ile direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı(link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcının bu linklere bağlantı yapıp yapmaması tamamen kendi inisiyatifindedir. Bu nedenle Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Tempo’nun hiçbir kontrolü olmadığı için, Tempo'nun linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Tempo’nun böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder. Aynı sorumsuzluk kuralı, Kullanıcıların vereceği başka site linkleri, bilgileri için de geçerlidir.

3. Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

i. Tempo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dâhil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

ii. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan hizmetlerde değişiklik meydana gelebilecektir.

TEMPO, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin site hizmetlerinde, kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ ek hizmetler ile yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacaktır. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4. İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:

i. Sitede sağlanan hizmetlerin kullanımı burada yazılı koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.

ii. Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel ve benzeri içeriğin (“Hizmet İçeriği”) bir kısmı Tempo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

iii. Tempo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

iv. Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Tempo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

v. Kullanıcıların, aksi Tempo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını, hizmetlerini ya da hizmet İçeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi. Tempo, Site ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, site ve hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Site ve Hizmetlerle ilgili olması zorunlu değildir. Tempo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir.

vii. Hizmet içeriğinden ve hizmetlerden yararlanan kullanıcıların bu site ya da hizmetler aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir. Tempo, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmetler ve ürünlerle ilgili hiçbir sorumluluk veya garanti yükümlülüğü üstlenmemektedir. Tempo’nun satın alınacak hizmetlere veya ürünlere ait garanti yükümlülüğü yoktur, bu konuda kullanıcının başvurabileceği yegane merci hizmet sağlayıcı veya üreticidir.

viii. Tempo’nun bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, üyelere/hizmet sağlayıcılara ait, Siteye konulan, gönderilen, diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı hizmet İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekmek, değiştirme, geri çevirme tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ix. Tempo, kullanıcı/hizmet İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, kullanıcı İçeriğinin Tempo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

5. Site ve İçeriğin Kullanımından Sorumluluk:

i. Kullanım koşullarını kabul ederek Siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun Sitede yer alan Hizmet İçeriğine veya Site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları Siteye bağlanan Kullanıcının kendisine aittir. Yasalarca öngörülmüş olmadıkça Tempo’nun bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ii. Tempo, Site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Tüketici hakları saklıdır.

6. Garanti Olmaması:

i. Bu Site ve Hizmetler Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

ii. Tempo, bu Sitede yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu Sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Sitenin kendisinin ya da 3. Şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

iii. Tempo, Site ve sağlanan Hizmetlerin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Tempo, Site, Hizmetler veya Hizmet İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı Üye ve Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

iv. Kullanıcı/Üye, Site üzerinden herhangi bir ürün/hizmet satın almadan önce ilgili satış sözleşmesini (online lisans sözleşmesi) imzalamak (veya onaylamak) zorundadır. Satış işlemine ilişkin tüm şart ve koşullar ilgili sözleşmede düzenlenmiş olup, ilgili mevzuatta öngörülen dışında Logo başkaca bir sorumluluk üstlenmez, garanti vermez.

v. Tempo, önceden haber vermeksizin Hizmetleri bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, Hizmetleri, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7. Üyelik Koşulları:

i. Kayıt: Tempo Hizmetlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt veya satış sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

ii. Üye Adı ve Şifre: Üye’ye ad ve şifre verilir veya Üye tarafından oluşturulur.

iii. Üyelik Bilgileri: Kayıt sırasında girilen, Site ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Site ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi ya da (iii) Kullanıcı İçeriğinden Üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Tempo hiçbir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Tempo’ya da 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur. Varsa üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üyeye aittir. Üyeler, Site ve Hizmetlere iletilen veya bu Site ve Hizmetleri aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Tempo’ya haber vermekle yükümlüdür.

iv. Ticari İletişim: Üye, Müşteri veya Kullanıcılar; Tempo, diğer Üye ve Kullanıcılar veya Tempo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri ret etme hakkına sahiptir. Ret talepleri Tempo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericisinin Tempo olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

9. Fikri ve Sınaî Haklar:

i. Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları Tempo’ya aittir.

ii. Aksi belirtilmedikçe, Sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Tempo’ya aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.

iii. Tempo, Site ve Sitede yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi için site Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Tempo’ya ait olup Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

iv. Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez. Sitede yer alan, yayınlanan Tempo’ya ait Site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır.

v. Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir.

vi. Hizmet Sağlayıcılar/Kullanıcılar tarafından bu siteye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da bu site aracılığıyla 3. şahıslara iletilen her türlü kullanıcı/hizmet İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içeriği eklediğinde, bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya/Hizmet Sağlayıcıya aittir.

vii. Kullanıcı, web Sitesinde bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

10. Ziyaret Bilgilerinin Toplanması:

Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Kullanıcılara/Üyelere ait kişisel bilgiler Tempo’nun Üyelerine/Kullanıcılarına verdiği hizmetin geliştirilmesi ve Kullanıcıların/üyelerin önerdiği hizmetlerin verilebilmesi için saklanır veya Tempo adına hizmet sağlayan üçüncü şahıslara verilir. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Tempo’ya izin verdiği anlamına gelir. Tempo, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliği için gerekli önlemleri alacak ve teknolojik imkanlar dahilinde gerekli özeni sarf edecektir. Tempo’nun güvenlik önlemlerine rağmen kullanıcının kişisel bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde Tempo’ya sorumluluk yüklenemez.

11. Müdahale Yasağı:

Site ve Hizmetlerin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Tempo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutulabilir.

12. Kullanım Koşullarını İhlal:

Tempo sitede yer alan “Kullanım Koşulları”, “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”, “Hizmet Sözleşmesi”ne uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Site ve Hizmetlere erişimi askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Tempo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

13. Fikri Hak İhlal Bildirimi:

Bir fikri veya sınai hak ihlali ile karşılaşan Kullanıcılar, sitede bulunan fikri hak ihlal bildirim formunu doldurarak, formu Tempo bilgi ve iletişim adreslerine gönderebilir.

14. Sona Erme:

Kullanıcı, ayrı bir Sözleşmede ya da Site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Site ve Hizmetlerin kullanımına ve Üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Tempo da; (i) Kullanıcının burada yazılı ya da Tempo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) Kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) Tempo’nun varsa Kullanıcının yararlandığı Hizmetlerle ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcılarıyla olan ticari ilişkisinin sona ermesi ve Hizmet ve servislerin kesilmesi halinde, (iv) Mevzuat veya İdari Düzenleyici Kuruluşların kararları uyarınca (v) Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (vi) Tempo’nun takdirine bağlı olarak Site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

15. Kayıtlar:

Site ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Tempo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarıyla Tempo tarafından Kullanıcılara yapılan e-mail, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

16. Devir:

Tempo, bu sözleşmeyi önceden bildirimde bulunmaksızın, istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.

17. Uygulanacak Hükümler:

Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır.

18. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

19. Bilgi ve İletişim:

Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için info@tempocagri.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Facebook'ta Tempo