0212 286 41 41

Tempo'da Yaşam

“Mutlu çalışanlar, mutlu müşteriler, mutlu hissedarlar vizyonuyla yola çıkan Tempo Çağrı Merkezi’nin en önemli gücü nitelikli insan kaynağıdır.

TEMPO İnsan Kaynakları Yönetimi’nin birinci önceliği, uzun dönemli bir çalışma ilişkisi içinde şirketin başarısına katkı sağlayacak, göreve uygun nitelikli kişileri tesbit ederek şirkete kazandırmak, tüm çalışanlarının gelişimlerini ve verimliliklerini sağlayarak yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmak ve çalışanlarına sistemli bir kariyer gelişimini sunmaktır.

TEMPO, çalışanlarının karşılıklı saygı, güven, anlayış, etkin bir iletişim ve takım ruhu ile uyum içinde çalışmalarını teşvik eder ve tüm çalışanlarına  yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunar.

TEMPO’da çalışacak tüm adayların

  • İletişim becerileri kuvvetli, diksiyonu düzgün ve ifade gücü yüksek,
  • Kendine güvenen, istekli ve kararlı,
  • Yaratıcı ve analitik düşünceye sahip,
  • Takım çalışmasını seven ve uyan,
  • Kendisini ve içinde bulunduğu kurumu geliştirmeye ve değiştirmeye açık aktif çalışanlar

olmaları beklenir.

TEMPO’ya başvuruda bulunan adayların seçimlerinde adayların ilgili görev tanımlarıyla belirlenmiş olan temel nitelik, yetenek ve yetkinliklere uygun olmaları ve seçimlerde objektif kriterlere uyulması esastır.

Adaylarla ilk görüşmeler detaylı telefon mülakatları ile başlar ve sonrasında uygun adaylar lokasyonlarımıza birebir görüşmeler için davet edilirler.  

Pozisyonların gerektirdiği tüm mülakat ve testleri başarıyla tamamlayan ve olumlu bulunan adaylara son olarak referans kontrolleri yapılır ve iş teklifinde bulunulur.

TEMPO çalışanlarının kişisel ve mesleki becerileriyle birlikte yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefler. Tüm TEMPO çalışanları, şirketi ve kültürünü tanıtan oryantasyon eğitiminden sonra, çalışacakları birim ve projelerinin içeriğine göre yapılandırılmış diğer eğitim programlarına katılırlar. Çalışma dönemleri içinde yöneticilerinden alınan geri bildirimlerle gelişimlerine katkı sağlayacak ek eğitimlere de iştirak ederler.

TEMPO ihtiyaç duyduğu yeni pozisyonlar için öncelikli olarak kendi iç kaynaklarını kullanma stratejisini benimsemiştir. Tüm pozisyonlar için belirli dönemlerde açılan süreçlere şirket çalışanlarının katılımları teşvik edilir. Başvuruda bulunan adayların başvurdukları pozisyonlarla ilgili sınav, süreç ve mülakatları başarıyla tamamlamaları durumunda yeni pozisyonlarına geçişleri tamamlanır.

TEMPO’da tüm çalışanlar için iş tanımları, bunun için gerekli nitelik ve performans standartları oluşturulmuştur ve tüm performanslar objektiflik esasına göre açık ve şeffaf bir biçimde sayısal verilerle değerlendirilir. Amacımız yapıcı ve olumlu geribildirimlerle tüm çalışanlarımızın performanslarını arttırmak, kendilerini geliştirmelerini ve ilerlemelerini teşvik etmektir.

Facebook'ta Tempo