0212 286 41 41

Yönetim Değerlerimiz

 • Mutlu Çalışanlar
 • Mutlu Müşteriler
 • Mutlu Hissedarlar
 • Çalışanlarımız için kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri keyifli bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Müşterilerimiz için fark yaratan anlayışlar ile hizmet kalitesine ve verimliliklerine ölçülebilir katkı sağlamak.
 • Hissedarlarımız için ekonomiye ve topluma değer katan bir yapı ile kazançlarını maksimize etmelerini sağlamak.
 • Güven
 • Cesaret
 • Yenilikçilik
 • Çeviklik
 • İş birliği

Bizim için ‘KALİTE’, müşterilerimizin beklentilerini ve şartname gereklerini yüksek performans ile karşılamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı ifade eder.

TEMPO, çalışanlarına, müşterilerine, hissedarlarına ve ülkesine katkı sağlayacak kalite hedeflerinin gerçekleşmesi için tüm kaynakları sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.

TEMPO, 2010 yılından itibaren “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri” sertifikasına sahiptir. 

Çağrı merkezi hizmetleri için kurduğumuz bilgi güvenliği yönetim sistemimizin amacı;


 •   Tüm taraflara ait bilgilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması,
 • Bilgi ve bilgi varlıklarına erişimlerin kontrol altında tutulması,
 •  BGYS kapsamındaki yasal mevzuatlara ve taraflarla yapılan sözleşme maddelerine uyumun sağlanması,
 •  Bilgi güvenliğini tehdit eden risklerin minimize edilmesi,
 • Bilgi güvenliği olaylarının etkilerinin minimize edilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • Tüm tarafların bilgi güvenliği farkındalığının sağlanması,
 •  Üretim/iş kayıplarının minimize edilmesidir.

 

BGYS’nin amaçlarına ulaşmak için;

 

 •  ISO 27001’e uygun yönetim sistemi ile denetimler yaparak sistemin etkinliğini takip edip sürekli iyileştirmeyi,
 •  İlgili taraflara bilgi güvenliği farkındalık eğitimini vermeyi,
 •  İlgili taraflar ile ilgili bilgi güvenliği risklerimizi belirlemeyi ve kabul edilebilir seviyenin üstündekiler için önlemler almayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalık faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmeyi,
 •  Erişim yetkileri onay ve loglama mekanizmasını işletmeyi,
 • İş sürekliliği planları hazırlamayı ve “önce can güvenliği” ilkesi ile planların çalışmasını garanti altına almak için yedekler almayı ve tatbikatlar yapmayı,
 • BGYS kapsamındaki yasal mevzuatlar ve taraflarla yapılan sözleşme şartlarına uygun sistemler kurarak uyum oranını takip etmeyi,
 • Sektör trendlerini ve teknik/teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve ihtiyaç durumunda sistemlerimize uyarlamayı,
 •  Bilgi güvenliği olaylarını değerlendirip etkileri için önlemler almayı,
 • Üretim kayıplarını/kesintileri takip etmeyi,
 • Gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Fırsatları değerlendirmeyi,
 • Bu politika ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin güncelliğini yılda bir gözden geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

                  Tempo Çağrı, 2012 yılından itibaren “ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” sertifikasına sahiptir.

 

Tempo Çağrı Merkezi ve İş Süreçleri Dış Kaynak Hiz.Tic.A.Ş.

 

TEMPO’da verilen çağrı merkezi hizmeti; yönetim stratejileri, müşteri temsilcileri, altyapı, süreçler, müşteri memnuniyeti, sosyal sorumluluk ve anahtar performans göstergeleri kapsamında Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak verilmektedir.

TEMPO’da müşteri temsilcilerinin gelişimleri ve memnuniyetleri yakından takip edilir, anahtar performans göstergelerinin (KPI) düzenli izlenmesiyle süreçlerin etkinliği ve sürekli iyileştirilmesi sağlanır, müşteri şikayetleri yönetimi ve abone memnuniyetinin ölçülmesiyle de müşteri beklentileri en üst düzeyde gerçekleştirilir.

TEMPO, 2014 yılından itibaren “EN15838 Müşteri İletişim Merkezleri” sertifikasına sahiptir. 

Tempo Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyetinin artması için; 

 • Müşterilerin taleplerine yönelik şartları belirler, anlaşılmasını ve karşılanmasını sağlar,
 • Müşteri taleplerinin ne kadar karşılandığını ölçmek için Müşteri Memnuniyeti Araştırması yapar,
 • Müşteri odaklı organizasyon yapısını benimser ve yürütür,

Bu uygulamalar ile müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için müşteri portföyünün ve tanımlanması, müşteri ve son kullanıcılara ilişkin önemli ürün ve hizmet karakteristiklerinin saptanması, pazardaki rekabetin değerlendirilmesi, fırsatların, zayıf ve kuvvetli noktaların tanımlanması ve uzmanlaşmanın sağlanması da amaçlanır.

Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili memnuniyetleri, şikâyetleri ve önerileri; anketler, müşteri ziyaretleri, telefon görüşmeleri ve sosyal medya araçları vb. yollar ile geri bildirim olarak alınır. Websitemizdeki iletişim bölümündeki form aracılığıyla veya msy@tempocagri.com adresine e-mail göndererek de geribildirimler iletilir ve geri bildirimlerinizin durumu ile ilgili bilgi alınır.

Kurumsal müşteri şikayetinin etkin şekilde değerlendirilebilmesi için iletişim bilgileri, şikayet edilen hizmet bilgisi ve tarihi, düzeltme talebi ve varsa ilgili ekler de müşteriden talep edilir.

Tempo Çağrı Merkezi, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi uyarınca, outsource çağrı merkezi hizmeti verdiği kurumsal müşterilerinden gelen şikayetleri ISO 10002 standardına, yasalara ve müşteri koşullarına uygun olarak; Şeffaflık, Objektiflik ve Gizlilik prensipleri doğrultusunda, bedelsiz olarak müşteri odaklı bakış açısı içinde, en kısa sürede cevaplar, önceliklendirir, değerlendirir, müşterisini bilgilendirir, şikayetin durumunu izler ve kapatır. Bu süreç anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde müşterinin bilgisine açıktır. Şikayetin kapatılması yönünde müşteri ile anlaşılamadığı durumlarda sözleşme ve yasalar kapsamında dış çözümlere başvurmak hakkı müşteriye aittir.

Kurumsal müşteri şikayetlerinin tümü düzenli olarak gözden geçirilir, müşteri şikayet yönetim sistemi denetlenir ve sistemin performansı takip edilerek iyileştirme için çalışmalar yapılır.

Tempo Çağrı Merkezi, 2012 yılından itibaren “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem” sertifikasına sahiptir. 

 

Tempo Çağrı Merkezi ve İş Süreçleri Dış Kaynak Hiz.Tic.A.Ş.

Tempo olarak benimsemiş olduğumuz Çevre Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Tempo müşteri memnuniyeti kapsamında süreçlerine gösterdiği özeni, benzer şekilde çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde de gösterir.

ÇEVRE DE BİZİM MÜŞTERİMİZ !

Sürdürülebilir bir çevre için herkes kendi yetki ve becerileri doğrultusunda gerekeni yapmakla yükümlüdür.

Bu amaçları gerçekleştirebilmek adına çalışanlarımızın farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Sürdürülebilir bir çevre için katkı sağlamak isteyen çalışanlarımızı destekleriz.

Tempo Çağrı Merkezleri ve İş Süreçleri Dış Kaynak Hiz. Tic. A.Ş olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. TEMPO’nun faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi çağrı merkezi sektörüne ait olası risklere karşı korumaktır.

Facebook'ta Tempo